Ομόλογο

Ομόλογο Meaning:

Στη Βρετανική ορολογία κατάθεσης, ο όρος Ομόλογα αναφέρεται σε ένα λογαριασμό ταμιευτηρίου ή πιστοποιητικό καταθέσεων που γίνεναι με το Χρηματοπιστωτικό Ιδρυμα του Ηνωμένο Βασίλειου που πληρώνει ένα σταθερό επιτόκιο μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Κεφάλαια που διατίθενται στην κατάθεση σε υποθήκη συνήθως δεν μπορεί να αποσυρθουν πριν από τη λήξη ή μπορούν ίσως να αποσυρθουν μόνο με εκ των προτέρων κοινοποίηση ή/και και αφού εξακριβώσουν μια ποινή. Τα ομόλογα είναι επίσης χρεόγραφα όπου ο εκδότης συμφωνεί να πληρώσει ένα συγκεκριμένο επιτόκιο, μέχρι το κεφάλαιο να επιστρέφεται στη λήξη του.


Ομόλογο Example:

Για παράδειγμα, μια Ομολογιακή κατάθεση θα χρησιμοποιείται συχνά από άτομα, επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη Βρετανία ως ένα μέσο για την αποθήκευση ρευστών διαθεσίμων τους για ορισμένο χρονικό διάστημα για μελλοντική χρήση. Στη λιανική αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, τα ομόλογα είναι σχετικά ασφαλείς επενδύσεις, όταν παρέχονται από ασφαλισμένους και ρυθμιζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως τράπεζες. Επίσης, ενώ ο όρος Ομόλογα χρησιμοποιείταί συνήθως για πιστοποιητικα καταθέσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι επίσης γνωστα ως προθεσμιακές καταθέσεις σε χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς και η Νέα Ζηλανδία, όπως προθεσμιακές καταθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, και όπως προθεσμιακές καταθέσεις σε Ινδία και ορισμένες άλλες χώρες.