Θεσμική Τραπεζική

Θεσμική Τραπεζική Meaning:

Θεσμική Τραπεζική είναι ένα εξειδικευμένο τμήμα εντός μιας τράπεζας που προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο προϊόντων και υπηρεσιών για μεγάλα ιδρύματα, τόσο τοπικά όσο και στο εξωτερικό. Ειδικότερα, μπορούν να παράσχουν συγκρότημα χρηματοδότησης και συμβουλευτικά καθήκοντα για τις επιχειρήσεις και τους πελάτες της κυβέρνησης που ίσως απαιτούν ειδικά προσαρμοσμένα προϊόντα του κεφαλαίου. Επιπλέον, θα μπορεί επίσης να ενημερώνει σχετικά με το χρέος, χώρο των κεφαλαιαγορών, διαχείριση κινδύνου και τραπεζικών συναλλαγών.


Θεσμική Τραπεζική Example:

Η θεσμική τραπεζική συνήθως ενσωματώνει υπηρεσίες, όπως την αξιολόγηση των συγχωνεύσεων & εξαγορών, επενδύσεων και εκποιήσεων, τη διαχείριση των δημόσιων ταμείων κ.λπ. Η θεσμική τραπεζική βοηθά τους πελάτες να δημιουργήσουν εταιρικές στρατηγικές και να αναπτύξουν τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Η θεσμική τραπεζική παρέχει στους πελάτες με την τεχνογνωσία, την ανάλυση έρευνας και μεθοδολογίες με βάση το αποτέλεσμα που θα τους δώσει τη δυνατότητα να παρουν δημοσιονομικες αποφάσεις, κατάλληλες για το επιχειρηματικό τους περιβάλλον.