Ιδιωτική Τράπεζα

Ιδιωτική Τράπεζα Meaning:

Μια ιδιωτική τράπεζα είναι ένα είδος χρηματοπιστωτικού οργανισμού που προσφέρει υπηρεσίες εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών συμβουλών και διαχείρισης περιουσίας για την προστασία, την ανάπτυξη και τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού πλούτου των πλουσίων ή πελάτες υψηλού καθαρής αξίας της οργάνωσης. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας, η οικονομική οργάνωση περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών διαχείρισης πλούτου για την κάλυψη των ατομικών και επιχειρηματικών αναγκών των πελατών τους, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε ένα πολύ πιο προσωπικό επίπεδο εξυπηρέτησης από τα συμβατικά λιανικής τραπεζικής.


Ιδιωτική Τράπεζα Example:

Σε μια ιδιωτική τράπεζα, οι πελάτες θα έχουν πρόσβαση σε έναν τεράστιο αριθμό υπηρεσιών, που κυμαίνονται από την πρόσβαση στην τοπική τεχνογνωσία των επενδύσεων, ακίνητης περιουσίας σχεδιασμού, προσαρμοσμένες χρηματοοικονομικές λύσεις, τις επενδυτικές ευκαιρίες και τον προγραμματισμό του πλούτου, η οποία τους ιδιώτες πελάτες δεν θα έχουν πρόσβαση. Οι πελάτες πρέπει να πληρούν ορισμένα ελάχιστα κριτήρια για να τύχουν αυτών των υπηρεσιών, η οποία μπορεί να διαφέρουν σε διαφορετικούς οργανισμούς και σε διαφορετικές περιοχές. Ελβετικό ιδιωτικές τράπεζες είναι επίσης δημοφιλείς με πολλές εύπορα άτομα λόγω των πρόσθετων πλεονεκτημάτων που παρέχουν, όπως τα υψηλά επίπεδα της ιδιωτικής ζωής και χαμηλότερο κίνδυνο.