• κορυφαίες τράπεζες στην Νότια Αφρική

  • ABSA Bank
  • FNB
  • Standard Bank ZA
  • African Bank
  • Capitec Bank
  • Nedbank
  • Old Mutual South Africa
  • PSG Konsult

Νότια Αφρική Καταθετικά Επιτόκια

Όνομα ΤράπεζαςΑριθμός ΥποκαταστημάτωνΙδρύθηκεΕπιτόκιαΑλλαγήΣυνάλλαγμαΤελευταία ενημέρωση
African Bank63719938.78% - ZARMay 2018
Grindrod Bank519948.10% - ZARJun 2018
InvestecNone - Direct Bank19747.82% - ZARMay 2018
Mercantile Bank South Africa1319877.75% - ZARMay 2018
Nedbank53619887.44% - ZARMay 2018
ABSA Bank80019917.36% - ZARAug 2018
First National Bank77518387.20% - ZARMay 2018
Capitec Bank58920016.80% - ZARMay 2018
Standard Bank of South Africa Limited70018626.70% - ZARMay 2018
Postbank South Africa2,60018946.25% - ZARMay 2018

Νότια Αφρική Επιτόκια Ταμιευτηρίου

Όνομα ΤράπεζαςΑριθμός ΥποκαταστημάτωνΙδρύθηκεΕπιτόκιαΑλλαγήΣυνάλλαγμαΤελευταία ενημέρωση
First National Bank77518386.95% - ZARMay 2018
InvestecNone - Direct Bank19746.70% - ZARMay 2018
Nedbank53619886.25% - ZARMay 2018
Capitec Bank58920015.40% - ZARMay 2018
ABSA Bank80019913.45% - ZARAug 2018
Postbank South Africa2,60018943.35% - ZARMay 2018
Standard Bank of South Africa Limited70018622.60% - ZARMay 2018
Mercantile Bank South Africa1319871.75% - ZARMay 2018

Νότια Αφρική Επιτόκια Ενυπόθηκων Δανείων

Όνομα ΤράπεζαςΑριθμός ΥποκαταστημάτωνΙδρύθηκεΕπιτόκιαΑλλαγήΣυνάλλαγμαΤελευταία ενημέρωση
Standard Bank of South Africa Limited700186210.00% - ZARMay 2018
First National Bank775183810.00% - ZARMay 2018
Nedbank536198810.00% - ZARMay 2018

Όνομα ΤράπεζαςΑριθμός ΥποκαταστημάτωνΙδρύθηκεΕπιτόκιαΑλλαγήΣυνάλλαγμαΤελευταία ενημέρωση
Nedbank536198820.50% - ZARMay 2018