• κορυφαίες τράπεζες στην Νότια Αφρική

  • ABSA Bank
  • FNB
  • Standard Bank ZA
  • African Bank
  • Capitec Bank
  • Nedbank
  • Old Mutual South Africa
  • PSG Konsult

Νότια Αφρική Καταθετικά Επιτόκια

Όνομα ΤράπεζαςΑριθμός ΥποκαταστημάτωνΙδρύθηκεΕπιτόκιαΑλλαγήΣυνάλλαγμαΤελευταία ενημέρωση
African Bank63719939.10% - ZARJul 2017
Nedbank53619888.40%ZARAug 2017
Mercantile Bank South Africa1319878.00% - ZARAug 2017
First National Bank77518387.85% - ZARJul 2017
InvestecNone - Direct Bank19747.74% - ZARAug 2017
Standard Bank of South Africa Limited70018627.55% - ZARAug 2017
ABSA Bank80019917.35% - ZARJul 2017
Capitec Bank58920017.10% - ZARJul 2017
Postbank South Africa2,60018946.55% - ZARDec 2016

Νότια Αφρική Επιτόκια Ταμιευτηρίου

Όνομα ΤράπεζαςΑριθμός ΥποκαταστημάτωνΙδρύθηκεΕπιτόκιαΑλλαγήΣυνάλλαγμαΤελευταία ενημέρωση
African Bank63719937.28% - ZARJul 2017
InvestecNone - Direct Bank19746.96% - ZARAug 2017
Nedbank53619886.50% - ZARAug 2017
Capitec Bank58920015.65% - ZARJul 2017
First National Bank77518385.25%% - ZARJul 2017
Standard Bank of South Africa Limited70018624.05% - ZARAug 2017
ABSA Bank80019913.95% - ZARJul 2017
Postbank South Africa2,60018943.65% - ZARDec 2016
Mercantile Bank South Africa1319872.00% - ZARAug 2017

Νότια Αφρική Επιτόκια Ενυπόθηκων Δανείων

Όνομα ΤράπεζαςΑριθμός ΥποκαταστημάτωνΙδρύθηκεΕπιτόκιαΑλλαγήΣυνάλλαγμαΤελευταία ενημέρωση
Standard Bank of South Africa Limited700186210.25%ZARAug 2017
First National Bank775183810.25% - ZARJul 2017
Nedbank536198810.25% - ZARAug 2017
Lendico South Africa7.87% - ZAROct 2016

Όνομα ΤράπεζαςΑριθμός ΥποκαταστημάτωνΙδρύθηκεΕπιτόκιαΑλλαγήΣυνάλλαγμαΤελευταία ενημέρωση
Nedbank536198820.75% - ZARAug 2017