• κορυφαίες τράπεζες στην Κίνα

  • China Merchants Bank
  • Bank of Beijing
  • HSBC China
  • Citibank China
  • Standard Chartered China
  • Agricultural Bank of China
  • ICBC
  • China Construction Bank

Κίνα Καταθετικά Επιτόκια

Όνομα ΤράπεζαςΑριθμός ΥποκαταστημάτωνΙδρύθηκεΕπιτόκιαΑλλαγήΣυνάλλαγμαΤελευταία ενημέρωση
Bank of Communications2,70019082.25% - RMBJun 2018
National Australia Bank China21.76% - RMBJun 2018
Bank of China10,86319121.75% - RMBJun 2018
ICBC16,64819841.75% - RMBJun 2018
China Construction Bank13,50019541.75% - RMBMar 2018
Agricultural Bank of China23,47219511.75% - RMBJun 2018
HSBC China16520071.75% - RMBMar 2018
Standard Chartered China2518581.75% - RMBMar 2018
China Merchants Bank84519871.75% - RMBJun 2018

Κίνα Επιτόκια Ταμιευτηρίου

Όνομα ΤράπεζαςΑριθμός ΥποκαταστημάτωνΙδρύθηκεΕπιτόκιαΑλλαγήΣυνάλλαγμαΤελευταία ενημέρωση
Industrial Bank19840.385% - RMBMay 2018
Bank of China10,86319120.30% - RMBJun 2018
ICBC16,64819840.30% - RMBJun 2018
China Construction Bank13,50019540.30% - RMBMar 2018
HSBC China16520070.30% - RMBMar 2018
Standard Chartered China2518580.30% - RMBMar 2018
China Merchants Bank84519870.30% - RMBMar 2018

Κίνα Επιτόκια Ενυπόθηκων Δανείων

Όνομα ΤράπεζαςΑριθμός ΥποκαταστημάτωνΙδρύθηκεΕπιτόκιαΑλλαγήΣυνάλλαγμαΤελευταία ενημέρωση
Industrial Bank19846.40% - RMBMay 2018
China Merchants Bank84519874.90% - RMBJun 2018